top of page

Piipll Personuppgiftspolicy

Piiplls tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i denna personuppgiftspolicy är en förutsättning för din användning av Piiplls tjänster i Piiplls applikation eller framöver på Piiplls webbplats och är en förutsättning för tillhandahållandet av tjänsterna eller för att vi ska kunna tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse. I denna personuppgiftspolicy hänvisas till “Tjänsterna” eller “Tjänsten”.

Piipll möjliggör för fysiska personer (”Uppdragsgivare”) att hitta och anlita personer, privat, (”Uppdragstagare”) för olika typer av uppdrag. För att göra detta behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Piipll bedriver även en abonnemangstjänst (“Piipll premium”) genom vilken privatpersoner och företag, dvs. tredje part (“Uppdragsgivare”), kan anlita personer för utförande av enklare uppdrag, inom ramen för de villkor som anges av Piipll (“Arbetsgivaren”).

Om du inte kan godta Piiplls behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vi dig att avstå från att använda Tjänsterna. För att sammanfatta så har vi denna personuppgiftspolicy för att:

 • Förklara hur vi samlar in, registrerar, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter som du lämnar när du använder vår app eller webbplats, registrerar dig i appen eller framöver på webbplatsen, skapar en annons, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna;

 • Säkerställa att du förstår vilken information som vi samlar in för att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna, med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning och förklara hur vi använder informationen som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och ge dig en fantastisk upplevelse av Tjänsterna;

 • Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

 
Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs häri. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Denna policy kan komma att ändras varvid användare, vid betydande ändring, kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid. Piipll kommer dock att meddela användaren om Piipll gör väsentliga förändringar som kräver samtycke från användaren.

1. Piipll tar väl hand om dina uppgifter
 
Piipll är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten, enligt denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och schysst sätt hos oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila oss på info@piipll.com.
 
2. Personuppgifter som samlas om dig
 
Piipll samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder Tjänsten, delvis beroende på om du är en Uppdragsgivare eller Uppdragstagare. Det är alltså inte nödvändigtvis så att vi kommer att behandla alla dessa typer av personuppgifter i just ditt fall. Alla användare har ansvar att samtliga personuppgifter som lämnas är korrekta och inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

 • Användarkontouppgifter. När du som Uppdragsgivare skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du uppge ditt förnamn, efternamn, kön, personnummer eller samordningsnummer, telefonnummer, adress, land, e-post och bild. Du kommer att verifiera din identitet med Mobilt Bank-ID. Om du istället skapar ett användarkonto som Uppdragstagare, behöver du dessutom ange ålder och ladda upp en presentationsvideo. Du har även möjlighet som användare att lägga in en kort beskrivning om dig själv och som Uppdragstagare komplettera med information om din skola, utbildning, språkkunskaper och eventuellt körkort. Du styr själv innehållet i din beskrivning. Tänk på att inte inkludera känsliga personuppgifter eller annan personlig information som du inte önskar göra offentlig. Som Uppdragstagare behöver du även ställa in dina uppdragspreferenser, genom att ange olika kategorier av uppdrag, möjliga arbetstider och område som passar dig. Om du som Uppdragstagare är under 18 år behöver du även ange vårdnadshavares namn och telefonnummer.

 • Legitimation- och passuppgifter. Under registreringsprocessen för att bli en Uppdragstagare behöver du ladda upp en kopia på ditt pass, eller annan giltig legitimation, i Tjänsten. Dessa handlingar kan innehålla flera uppgifter om dig, till exempel ditt förnamn, efternamn, personnummer, medborgarskap, födelseort, kön och längd. Detta krävs för att leverantören av betallösningen i Tjänsten (Stripe) ska registrera ditt konto hos dem, som möjliggör att du mottar dina betalningar genom Tjänsten samt för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

 • Kvalifikationer. Piipll står för kvalitet och säkerhet. När du ansöker om att bli en Uppdragstagare kommer du därför först behöva berätta litegrann om dig själv, genom ett digitalt möte. Inga intervjuer kommer att spelas in.

 • Kort- och bankuppgifter. Om du som Uppdragsgivare betalar för ett uppdrag i Tjänsten kommer dina kredit- och betalkortsuppgifter att samlas in (namn, kortnummer, giltighetstid och CVC/CVV-kod). Som Uppdragstagare kommer du behöva ange dina bankuppgifter (IBAN) för att du ska kunna ta emot betalningar för uppdrag. Stripe sparar och behandlar användarens Personuppgifter för att kunna genomföra och processa betalning. För att veta hur Stripe behandlar Personuppgifter kan du läsa deras Personuppgiftspolicy här.

 • Konfidentiell egenkontroll av eventuella brottsuppgifter. Vi tillåter inte Användare som har begått brott eller har ett pågående åtal. I samband med registrering av konto på Piipll har Användare därför möjlighet att frivilligt göra en, konfidentiell egenkontroll av Användarens egna eventuella brottsuppgifter. Vi hjälper våra Användare genomföra denna egenkontroll genom en slagning i det register som Lexbase.se tillhandahåller. Piipll tar endast del av informationen om Användaren har varit föremål part i domstol för prövning. Om så är fallet har Användaren inte möjlighet att fortsätta använda Piipll utan presenteras möjligheten att stänga sitt konto och radera all sin data. Observera att vi aldrig får tillgång till eller behandlar uppgifter från de här registren utan det är endast information om Användaren är eller har varit föremål part i domstol för prövning. Vi kommer heller aldrig veta vilket brott som eventuellt dykt upp i dessa register. Om du inte är förekommande i någon rättsprocess kan du fortsätta att använda Piipll och vid förekommande i rättsprocess så erbjuds du endast att stänga ditt konto och radera dina uppgifter. Om du inte vill att någon sådan här screening sker så uppmanar vi dig att inte fullfölja någon registrering i Piipll.

 • Uppgifter för ROT/RUT. När du som Uppdragsgivare vill använda dig av ROT/RUT på en tjänst kommer du behöva ange uppgifter som personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, BRFs organisationsnummer. Dessa uppgifter samlas för att kunna göra en ROT/RUT ansökan hos Skatteverket.

 • Uppdragsinformation. När du lägger upp ett uppdrag behöver du lägga in en kort uppdragsbeskrivning. Du behöver även ange den adress där uppdraget ska utföras. Du behöver också antingen föreslå en tid och datum eller ange att du är flexibel med när uppdraget kan utföras samt föreslå ett pris för uppdraget. Du har även möjlighet att ladda upp en bild för uppdraget.

 • Platsinformation. För att kunna maximera Användarens möjlighet att få Uppdrag kommer Piipll att dela Användarens ungefärliga position med Användare samt med besökare på Webbplatsen och i Appen. Den här positionen utgörs av Användarens folkbokföringsadress, uppdaterade adress eller geo-positionering beroende på vilken information som Uppdragstagaren senast delade med Piipll. Användaren samtycker till att positionen delas med Användare samt med besökare på Webbplatsen och i Appen. 

 • Meddelanden. Du kan kommunicera med andra i Tjänsten genom en privat chatt. Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill dela med dig av i meddelanden till andra. Tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter eller annan personlig information. 

 • Betyg och omdömen. Efter att en Uppdragstagare har utfört ett uppdrag måste Uppdragsgivaren lämna ett betyg i Tjänsten och vice versa. Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren har även möjlighet att skriva ett omdöme om motparten. Betyg och omdömen är synliga för alla användare i Tjänsten, så tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter i omdömen.

 • Anhörigs kontaktuppgifter. Du har möjlighet att ange kontaktuppgifter till vän eller anhörig. I de fall du väljer att aktivera denna funktion samtycker du till att information om Uppdraget och din platsinformation enligt ovan delas till angiven kontakt.

 • Enhetsinformation. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i Tjänsten. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

 
3. Hur dina uppgifter samlas in
 

 • Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar ditt konto, lägger upp ett uppdrag eller interagerar med andra i Tjänsten. Det är frivilligt att lämna uppgifter i Tjänsten. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten enligt punkt 2.

 • Information som samlas in på andra sätt. Ibland kan uppgifter även samlas in från andra än dig. Till exempel kan en Uppdragsgivare publicera uppgifter i omdömen om en Uppdragstagare samt platsinformation att inhämtas från Google.

 
4. Så här används dina uppgifter
 
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. Piipll behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig med andra användare i Tjänsten, för att du ska kunna anlita en Uppdragstagare, använda dig av ROT/RUT-avdrag eller åta dig uppdrag för en Uppdragsgivare. Dina personuppgifter används även för att bekräfta din identitet när du loggar in i Tjänsten, samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

 • För att möjliggöra betalningar. Dina kortuppgifter kommer användas för att genomföra och administrera dina betalningar i Tjänsten. Det är nödvändigt för att tillhandahålla dig betallösningen i Tjänsten. Kortinformation skickas vidare till Stripe via Secure Socket Layer (SSL). Krypterade kortuppgifter kan även komma att sparas för att underlätta dina framtida betalningar i Tjänsten. Krypterade kortuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen, bland annat Piiplls och Stripes intressen av att erbjuda dig en användarvänlig betallösning. All information är konfidentiell och lagras aldrig på någon form av fysisk plats.

 • För att utvärdera och verifiera dig som Uppdragstagare. Om du ansöker om att bli en Uppdragstagare, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet som Uppdragstagare. För att kunna utföra uppdrag som Uppdragstagare måste du även ha fyllt 15 år och ha rätt att arbeta i Sverige. Ditt personnummer (eller samordningsnummer) och dina legitimations- och passuppgifter kommer användas för att säkerställa detta. Denna behandlingen behövs för att avgöra om du ska få lov att utföra uppdrag som Uppdragstagare genom Tjänsten samt för andra berättigade intressen, bland annat Piiplls och Uppdragsgivares intressen av att du är lämplig och kvalificerad för uppdrag som Uppdragstagare samt ej är eller varit part föremål i en domstol för prövning.

 • För att verifiera dig som Uppdragsgivare samt ej är eller varit part föremål i en domstol för prövning.

 • För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. e-post och telefonnummer) kan komma att användas för att skicka notifieringar, pushnotiser och meddelanden till dig, till exempel om nya uppdrag som passar dig, om att du fått ett nytt svar eller kommentar och annan information om Tjänsten. Detta görs för att tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Piiplls intressen av att förmedla uppdrag genom Tjänsten. Du kan stänga av och på olika typer notifieringar i dina inställningar i Tjänsten samt i din telefon.

 • För att lokalisera dig. Platsinformation används för att lokalisera dig, bland annat för att du som Uppdragstagare ska kunna se tillgängliga uppdragsförfrågningar i närheten samt för att automatisera inmatningen av en adress när du skapar en förfrågan via Tjänsten. Platsinformation används på samma sätt för att du som Uppdragsgivare exempelvis ska kunna se Uppdragstagare i närheten. Platsinformation används även för att skicka notifieringar om relevanta uppdrag nära dig samt förse dig med annonser och information som påverkas av var du befinner dig. Därutöver kan  Piipll komma att, för dig som Uppdragstagare, samla in och dela din specifika plats i realtid med den Uppdragsgivare du har det avtalade Uppdraget med. Denna information gör det t ex möjligt att uppskatta din ankomsttid, att säkerställa att rätt Uppdragstagare anländer till avtalad plats och att följa ditt uppdrag till dess att uppdraget markerats som utfört. Vår behandling i dessa fall baseras på Piiplls berättigade intresse av att upprätthålla säkra Tjänster, förebygga, upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk samt skydda Användare av Tjänsten. I Tjänsten kan du samtycka till att platsinformation samlas in och delas om dig. Denna funktion är helt frivillig att använda och du kan när som helst stänga av den igen i din webbläsare eller telefon. 

 • För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Piiplls intressen av att Tjänsten fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare samt i marknadsförings- och reklamsyfte.

 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag, genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografiskt spridning på användarna i Tjänsten. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Piiplls intressen av utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.

 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Enhetsinformation och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Piiplls intressen av att utveckla och effektivisera Tjänsten. Piipll förbehåller sig även rätten att använda Personuppgifter för att informera Användare om uppdateringar från Piipll, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

 
5. Så länge sparas dina uppgifter
 
Piipll lagrar användarens personuppgifter med syfte att göra Tjänsten mer effektiv, praktisk och betydelsefull så att det blir lättare att hitta uppdrag eller hjälp. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sitt konto genom att kontakta Piipll. Användaren kan också när som helst avsluta kontot hos Piipll inuti sin profil. 

Vid borttagande av konto kommer Piipll behålla anonymiserade loggar och information om användarens aktiviteter på Tjänsten. Om personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder Tjänsten har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.

Personuppgifter som lämnas av användare samt kvitton på köp sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av Piiplls tjänster. Information insamlad för att hantera och besvara kommunikation från dig gallras eller anonymiseras senast 36 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats. Information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten gallras inom 36 månader efter insamlandet. Om Användaren önskar att få sina personuppgifter borttagna tidigare, vänligen kontakta Piipll via info@piipll.com.
 
Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.
 
6. Dina uppgifter delas med andra
 
Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:
Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Piipll, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.

 • Uppdragstagare, Uppdragsgivare och andra besökare. Delar av dina personuppgifter kommer att synas för andra användare och besökare i Tjänsten, bland annat ditt förnamn och efternamn, ungefärliga position, din profilbild, eventuell presentationsvideo och eventuell beskrivning. Däremot kommer inga privata eller känsliga uppgifter (t.ex. Personnummer, kontaktuppgifter eller kopia på pass eller legitimation) att synas för andra i Tjänsten. Uppdragstagares namn, adress och personnummer kommer att delas med de Uppdragsgivare som kräver att få lämna in en kontrolluppgift om uppdraget, dvs. där uppdragets bud är högre än 1 000 kr. Om någon har lämnat ett omdöme om dig kommer även det synas för andra i Tjänsten. Meddelanden som du skickar i chatt kommer bara mottagaren kunna se. Notera att delar av Tjänsten där delar av dina personuppgifter kan framgå, syns öppet på nätet och därför kan ses av andra besökare än Uppdragstagare och Uppdragsgivare.

 • Leverantörer och underleverantörer. Vi kan då och då komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning och bidra till att leverera Tjänsterna. Till exempel arbetar vi med leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst och med leverantörer för lagring av data. Dessa mottagare får bara behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning med sådana leverantörer. Vi kan komma att dela avidentifierad information med våra partners som hjälper oss med att marknadsföra Tjänsterna samt med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om piipll till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med annonser. 

 • Google Cloud Data Center. Piipll samarbetar med Google Cloud Data Center för lagring av data.

 • Google. När du aktiverar funktionen “Platsinformation” i Tjänsten kommer Google samla in och bearbeta information om din aktuella geografiska position. Google använder denna information för att beräkna och returnera din geografiska position till Tjänsten. Google är personuppgiftsansvariga för hur dina uppgifter behandlas av dem. Du kan läsa mer om hur Google behandlar din personuppgifter i deras sekretesspolicy.

 • Stripe. Betallösningen i Tjänsten tillhandahålls av Stripe. Stripe kommer få tillgång till delar av dina personuppgifter (bl.a. telefonnummer, förnamn, efternamn, kortuppgifter och transaktionsdata) för att kunna förmedla betalningar mellan Uppdragsgivare, Uppdragstagare och Piipll. Stripe tillhandahåller betallösningen på uppdrag av oss. Du kan läsa mer om hur betallösningen fungerar i användarvillkoren för Tjänsten. Du kan läsa Stripes policy här.

 • Myndigheter. Piipll kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 • Försäljning. Piipll kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av Piiplls verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.

 
7. Dina uppgifter kan behandlas utanför EU/EES
 
Piipll strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva att överföras till företag utanför EU/EES. Till exempel kommer dina personuppgifter överföras till Stripe som bland annat kommer att behandla dina uppgifter i USA.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för din personuppgifter utanför EU/EES. Piipll kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå enligt Privacy Shield.

Cookies

Som många andra, använder Piipll cookies och liknande tekniker i Tjänsten för att samla in enhetsinformation. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator (eller annan enhet) och som används för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller ej och i så fall ändamålet med användningen av cookies. Webbplatsen piipll.com använder textfiler som sparas i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) går aldrig att koppla till er personliga information.

8. Dina rättigheter
 
Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.

 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Piipll, har du även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.

 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Många av dina uppgifter kan du själv ändra direkt i Tjänsten. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats.

 
Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

bottom of page